Laboratuvar İncelemeleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan
  hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının
  ölçümlenmesi.)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • ALT / AST / ALP / GGT
  (Karaciğer fonksiyon testileri.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir ve Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • FT4
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • FERRITIN
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması,
  demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • KALSİYUM
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve diğer iç organların incelenmesinde…)
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)

Kardiyolojik İncelemeler

 • EKO
  (Ekokardiyografi, kalpteki ses dalgalarıyla kalbin
  performansının ölçülmesi için kullanılır.)
 • EKG
  (Elektrokardiyografi, kalp – damar hastalıklarının tanısı için kullanılan kalbin
  ürettiği elektriksel aktivitenin ölçümü için kullanılan bir test yöntemidir.)

Muayeneler

 • Dahiliye
 • Kardiyoloji

İLETİŞİM İÇİN

  Detaylı Bilgi ve Randevu İçin 444 24 21