Laboratuvar İncelemeleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan
  hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının
  ölçümlenmesi.)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • ALT / AST / ALP / GGT
  (Karaciğer fonksiyon testileri.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Anti-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • FT4
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.) 
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • FERRITIN
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması,
  demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • KALSİYUM
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • SODYUM
  (Dehidratasyon ve bazı hastalıklarla alakalı hipernatremi
  ya da hiponatremiyi belirlemek için kullanılır.)
 • POTASYUM
  (Vücudun elektrolit, asid-baz dengesini ve su metabolizmasını
  değerlendirmede kullanılır.)
 • ANTİ HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • ANTİ HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • CEA 19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • CEA 15-3
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • CEA 125
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum
  metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Selenyum
  (Kanser ve kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve
  diğer iç organların incelenmesinde…)
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)
 • Bilateral Meme Ultrason
  (Meme dokusu tarafından örtülmüş
  küçük kanser odaklarının görüntülenmesinde…)
 • Kemik Dansitometri
  (Kemik mineral yoğunluğu ölçümü ve
  kemik erimesi hastalığının tanısı, takibi, tedavisinde…)
 • Mammografi
  (Meme kanseri tanı, takip ve tedavisinde…)
 • Beyin MR
  (Beyin tümörleri, felçler, bunama ve multiple skleroz gibi
  kronik sinir sistemi hastalıklarını saptamakta…)

Kardiyolojik İncelemeler

 • EKO
  (Ekokardiyografi, kalpteki ses dalgalarıyla kalbin
  performansının ölçülmesi için kullanılır.)
 • EKG
  (Elektrokardiyografi, kalp – damar hastalıklarının
  tanısı için kullanılan kalbin
  ürettiği elektriksel aktivitenin ölçümü için kullanılan bir test yöntemidir.)
 • EFOR
  (Belirli bir efor harcarken kalp kasının
  beslenmesindeki yetersizliklerin ve
  bu yetersizliğe bağlı kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)

Muayeneler

 • Dahiliye
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Genel Cerrahi
 • Nöroloji

İLETİŞİM İÇİN

  Detaylı Bilgi ve Randevu İçin 444 24 21