Burçin UZRadyoloji

  • MR
  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Dijital Röntgen
  • Mamografi
  • Kontrastlı Tetkikler
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler
  • Kemik Dansitesi
  • Panoramik Röntgen

Radyoloji, X ışınları ,Ses dalgaları, Manyetik Rezonans gibi görüntüleme yöntemlerinin Tıp’ta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Radyoloji Departmanı hekim tarafından X ışınlarının gerek tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalar da ihtiyaç duyulan bir bölümdür. Radyoloji bölümü sadece x ray alanında hizmet veren bir bölüm olmayıp çağımızın Tıp’ta gelişmişliğine ayak uyduran yeni görüntüleme tetkikleriyle de; MRG , MRA çok kesitli Tomografi’nin imkan verdiği çeşitli anjiyografi görüntülemelerinin de yapıldığı gelişmeye açık yenilikçi olan bir bölümdür.

Burçin UZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 12.09.1999

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin 444 24 21