Mevlüde DELATİOĞLUBeyin ve Sinir Cerrahisi

  • Travmalar (Beyin, omurga veya sinir yaralanmaları)
  • Çocukluk çağına ait doğumsal bozukluklar
  • Çocukluk veya erişkinlik çağına ait beyin omurilik sıvısı dolaşım bozuklukları(hidrosefali vb…)
  • Tümörler (Beyin, omurilik veya sinirlere ait iyi veya kötü huylu urlar)
  • Beynin damarsal bozuklukları
  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Sinir sıkışmaları

Beyin ve Sinir cerrahisi, nörocerrahi ya da nöroşirürji; Kafatasımız içindeki beyin, devamındaki omuilik ve omurga ile çevresel sinir sistemi bozukluklarını, çoklukla mikroskop kullanarak mikrocerrahi yöntemlerle, yenidoğan dönenmindeki bebek ve çocuklardan başlayarak erişkin ve ileri yaşalara kadar tüm yaş gruplarında tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık dalıdır.

Mevlüde DELATİOĞLU İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15/11/2002

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin 444 24 21