Süleyman AKSOYÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  • Hiperlipidemi Taraması
  • Hipertansiyon Taraması
  • Anemi Taraması
  • Yenidoğan Tarama Testleri
  • Alerji Testleri
  • Çocukluk Çağı Hastalıklarında Tanı, Teşhis ve Tedavi
  • Sağlıklı Çocuk Büyüme ve Gelişme Takibi
  • Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıkları
  • Çocukluk Çağı Aşı Uygulamaları
  • Çocuk Gelişme Geriliği Takibi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Kliniğimizde; doğumdan itibaren çocukluk dönemi ile ilgili tüm süreçler takip edilir. Rutin kontrollere ek olarak çocuk hastalıkları tanı ve tedavisi yapılır. Ayaktan ya da yatarak tedavi uygulanabilir. Çocuğun fiziki, sosyal ve psikolojik gelişimi dikkatle izlenerek gerekirse başka birimlere yönlendirilir.

Süleyman AKSOY

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin 0232 632 20 00